Terug naar het overzicht

Campagne ‘Potatoes, prepare to be surprised – Europe’s favourite since 1536’

Sinds 2018 volgt VLAM een nieuwe strategie voor verse aardappelen. Onze doelstelling is om toekomstige generaties opnieuw warm te maken voor verse aardappelen zodat deze ook in de toekomst nog regelmatig op tafel blijven komen bij Vlaamse gezinnen en een evidentie blijven in de Vlaamse keuken. Kerndoelgroep hierbij zijn 18- tot 34-jarigen die op eigen benen staan. We merken immers dat deze groep minder aardappelen eet ten opzichte van de rest en een minder positief beeld heeft over aardappelen.

Contacten met andere Europese promotieorganen leerden dat meerdere landen te kampen hebben met dezelfde uitdagingen en dat een gemeenschappelijke campagne een mooie opportuniteit biedt om de krachten te bundelen. Het ingediende project werd goedgekeurd door de Europese Unie en vanaf 2020 zal er dan ook gestart worden met een nieuwe campagne om de aardappelconsumptie bij de jongere generatie te stimuleren.
Deze campagne zal in samenwerking met Bord Bia (Ierland), CNIPT (Frankrijk) en Europatat (European Potato Trade Organisation) worden uitgevoerd voor een periode van 3 jaar. De slogan van de campagne wordt ‘Potatoes, prepare to be surprised – Europe’s favourite since 1536.’ Via deze insteek willen we de veelzijdigheid van aardappelen benadrukken op gebied van recepten, bereidingswijze, eetmomenten, …

De campagne zal jaarrond gevoerd worden via sociale media en zal jongeren inspireren om aan de slag te gaan met aardappelen, op een manier die past bij hun levensstijl.

Bron: VLAM

Productie op maat van jouw klant?

Contacteer ons!