Terug naar het overzicht

10de editie Pomuni Expo

Begin december 2020 hielden we de 10de editie van onze jaarlijkse Pomuni Expo, uiteraard volledig Corona-proof! Waar dit begon als een idee van onze kwaliteitsmedewerkers om na de oogst alle stalen gegroepeerd te zien, is het de laatste jaren uitgegroeid tot een heus event waar klanten en telers “onze aardappelportefeuille” kunnen bekijken. We toonden 46 variëteiten, verspreid over 320 stalen en geteeld op 1200 hectare in België.
Zowel voor telers als medewerkers van ons aankoop, supply en kwaliteitsteam is dit overzicht een must om een goed beeld te hebben van onze belangrijkste asset, onze Pomuni patatjes! En ook op deze manier kan onze aardappelkennis steeds groeien en uitbreiden.

Via deze weg opnieuw een dankjewel aan onze telers en loonwerkers die de noodzakelijke inspanningen geleverd hebben in economisch moeilijke omstandigheden, want ook de aardappelsector is en blijft zwaar getroffen door de COVID 19-crisis.

Vandaag zien we dat de bewaring meer en meer bepalend is. “De bewaring van de aardappelen is een uitdaging, wat gezien het wegvallen van CIPC – een kiemremmer die gebruikt werd om de bewaring van aardappelen te verbeteren – en de late natte oogst geen sinecure bleek te zijn”, vertelt Hans Muyshondt. “Als gevolg hiervan houden we naast kieming, ook interne gebreken en ook blauwgevoeligheid op de aardappelen nauwlettend in de gaten. Ons kwaliteitsteam blijft continu strenge testen uitvoeren over verschillende variëteiten heen om de resultaten goed te kunnen vergelijken, aangezien deze bewaring ook voor ons nieuw is. We zijn er echter van overtuigd dat we door onze kennis die we de voorgaande jaren hierrond hebben opgebouwd de bewaring én nagestreefde kwaliteit voor elkaar zullen krijgen.”

Bij deze dan ook een dank aan alle collega’s van ons teelt -en kwaliteitsteam dat naast het teeltadvies ook veel aandacht en tijd besteed heeft aan deze onomkeerbare switch van bewaring.

“Als organisatie weten we dat we moeten blijven inzetten op een rassenselectie”, geeft Hans Muyshondt mee. “Aardappelrassen die onder moeilijke omstandigheden bovengemiddeld goede, maar vooral constante resultaten geven zijn de uiteindelijke winners in de supply chain; zowel telers als Pomuni als onze klanten halen hier het meeste profijt uit. Als voorbeelden kunnen we Jelly en Jazzy noemen, daarnaast zien we bij de nieuwe rassen ook positieve resultaten.”

Verder komt het erop aan de teelttechnieken te blijven verfijnen en niet enkel te focussen op opbrengsten/ha, maar ook de wens van de consument mee te nemen in onze selectie. Komend seizoen zal zowel op het veld als in onze pakstations - door de uitbreiding en de investeringen op onze site in Ranst - onze focus verder blijven liggen op productvriendelijke technieken zodat waste tot zero kan herleid worden!

Productie op maat van jouw klant?

Contacteer ons!