Onze medewerkers

Bij Pomuni staan de medewerkers centraal. Lees het verhaal van enkele collega's:

Ilse Van Looveren

Ilse Van Looveren behaalde in 2000 een graduaat in Landbouw en Biotechnologie, optie Agro en voedingstechnologie. Op school zag ze een vacature bij Pomuni die haar interesse wekte en op die manier kon ze aan de slag bij het bedrijf. Ilse is Supply Chain Coördinator bij Pomuni Frozen. Ze is verantwoordelijk voor de volledige personeelsplanning, de productie, de opvolging, de verpakking en het kwaliteitsbeleid.

De hoofdtaak van Ilse bij Pomuni Frozen bestaat erin om ervoor te zorgen dat de productie blijft draaien en nooit stilvalt. Daarvoor moeten vele puzzelstukjes in elkaar passen.

Naast de vele interne contacten op haar werkplek in Ranst vindt Ilse het contact met klanten tijdens bedrijfsbezoeken en audits ook interessant. “Ik begeleid hen graag bij bedrijfsbezoeken”, zegt ze, “en ik ben ook het eerste aanspreekpunt als er kwaliteitsvragen komen.

Bert Servaes

Bert Servaes heeft altijd in de aardappelsector gewerkt en is sinds 2000 in dienst bij Pomuni Trade. Hij is productieverantwoordelijke en zorgt voor de ‘juiste aardappel in de juiste verpakking’  en dit voor al onze bestellingen. Bert beheerst de volledige verpakkingslijn: machines draaiende houden, correcte afvulling van gewicht, juiste etikettering en vermelding van traceerbaarheidsgegevens behoren tot zijn verantwoordelijkheid.

Bert heeft zijn kennis reeds kunnen overbrengen naar  andere collega’s. Samen met een ploeg van 15 medewerkers worden dagelijks alle bestellingen vakkundig afgewerkt en geladen op vrachtwagens. Onze transporteurs zorgen voor de aflevering bij onze klanten, grootwarenhuizen en groothandels. Pomuni werkt volgens een ‘just in time’ methode, een nauwgezette planning van Bert is daarbij noodzakelijk.

Herwig Maris

Herwig Maris werkt bij Pomuni Trade in Ranst, op 5 minuutjes met de fiets van bij hem thuis. Hij begon 27 jaar geleden zijn loopbaan bij Muyshondt, eerst aan de verpakkingsmachine en later aan de sorteerband. Ondertussen staat hij al vele jaren aan het begin van het hele proces:  hij kijkt nauw toe op het lossen van de aangeleverde aardappelen. Alle vrachten krijgen een ‘eerste  kwaliteitsbeoordeling’ van Herwig.  Doorheen de jaren hebben zowel hij als het bedrijf een grote evolutie meegemaakt. Vroeger gebeurde de planning van de leveringen op papier terwijl nu alles computergestuurd ontvangen wordt.

Het leukste aspect aan zijn werk, volgens Herwig, is dat hij geen minuut op een dag stilstaat en dat zijn job heel gevarieerd is. Het sociale gebeuren speelt voor hem een grote rol, hij kent alle chauffeurs en door de vele jaren ervaring kan hij nu ook collega’s aansturen.  Sinds begin 2012 heeft hij er een nieuwe collega bij, Jan Mampaey, aan wie hij dan ook zijn gedreven vakkennis kan doorgeven.

Danielle Michiels

Danielle Michiels is in 1991 gestart als eerste administratieve bediende in het familiebedrijf Pomuni Trade, voordien Muyshondt.  De administratieve taken omvatten toen voornamelijk het verzorgen van de telefonische contacten met klanten en leveranciers, het aannemen van de bestellingen,  coördinatie met de productie, het opstellen van leveringsnota’s voor transporteurs en de eindfacturatie.

Zij is binnen het bedrijf het eerste aanspreekpunt voor heel wat medewerkers en probeert hun vraag onmiddellijk te beantwoorden. Danielle maakte van nabij de snelle evolutie mee van manueel naar elektronisch werken. Vandaag de dag worden onze artikels bij het laden gescand en wordt automatisch een leveringsnota opgesteld. 

De groei van dit familiebedrijf snakte naar bijkomende krachten. Martine en Elena zorgen nu voor het dagelijkse beheer van de administratieve taken. Hoog tijd voor Danielle om een nieuwe uitdaging aan te gaan en zich meer  toe te leggen op de aankoop van verpakkingen, logistiek, bankzaken en boekhouding.  Ook collega’s van de andere vestigingen hebben contact met haar. Uit een langdurige nauwgezette samenwerking tussen de verschillende vestigingen is Pomuni ontstaan.  De administratieve schakel, samenwerking en betrouwbaarheid tussen de verschillende vestigingen zijn van cruciaal belang voor Pomuni.

Franck Baes

Franck Baes is sinds 2001 werkzaam als verantwoordelijke aardappelontvangst bij Pomuni France, voorheen Ammeux.  Bij Pomuni France maakt Franck deel uit van het labo- team die de controles uitvoert bij de levering van de aardappelen.

Het belangrijkste voordeel van de groep is voor Franck de mogelijkheid om aardappelen uit te wisselen met de andere vestigingen van de groep.  Daarnaast vindt hij het positief om één keer per maand bijeen te komen met de collega's die hetzelfde werk doen om zo de werkmethodes bij te sturen en te verfijnen.

Ook de klanten van Franck, de aardappeltelers, hebben naar zijn mening positief gereageerd op de naamsverandering van Ammeux naar Pomuni France en kunnen nu met trots zeggen dat ze deel uitmaken van een grotere groep met een uitstekende reputatie.

Valerie Gerardy

In 2009 is Valerie Gerardy gestart bij het bedrijf De Wulf, eerst als assistent kwaliteitsmanager, later als kwaliteitsmanager bij Pomuni Fresh. Haar taak is 
het verbeteren van de kwaliteitsprocessen binnen het bedrijf, zowel voor wat betreft de machines, als voor de kwaliteit van het werk van de medewerkers van Pomuni Fresh. “Het doel is om de processen op alle niveaus te verbeteren - na ontvangst van de aardappelen, doorheen het verwerken en opslaan tot de verpakking - om het werk te vereenvoudigen en te zorgen voor een kwalitatief eindproduct”, aldus Valerie.

Daarnaast organiseert Valerie het werk van het labo die bij de ontvangst van de aardappelen de kwaliteitscontrole uitoefent. Kortom, de kwaliteitsmanager detecteert problemen, anticipeert hierop en helpt oplossingen te zoeken. Valerie’s verantwoordelijkheid omvat een breed scala aan taken, zowel administratief, aanpassing van certificaten, als het sociale aspect door haar contact met alle medewerkers van Pomuni Fresh.


De fusie van de groep onder de naam Pomuni betekent voor haar in de eerste plaats dat het gemakkelijker is geworden om ervaringen uit te wisselen met collega’s die ook betrokken zijn bij de kwaliteit in de andere filialen. “Juist om die reden zijn er verschillende werkgroepen gevormd.

Bart D’haeyere

Bart D’haeyere leek voorbestemd om bij Pomuni aan de slag te gaan. Als kind hielp hij bij zijn familie met de aardappeloogst en hij studeerde voor biolandbouwingenieur.

“Ik heb als eindverantwoordelijke voor de teelt en bewaring een heel gevarieerd takenpakket”, zegt hij. “Ik sta in voor de teelt van A tot Z vanaf het selecteren van de beste gronden tot de aanlevering bij Pomuni en dit in een nauwe samenwerking met de boeren en loonwerkers. Het teeltseizoen begint met de pootbedbereiding en het streven naar ideale omstandigheden om het pootgoed in de aarde te krijgen. Vakkennis en een gezond boerenverstand in combinatie met dagelijkse opvolging zijn hiervoor een absolute noodzaak tot kwaliteitsoptimalisatie. In totaal volgt hij 5 loonwerkers op in België onder de noemer “eigen teelt” en verder een tiental contracttelers in België en een vijftal in Frankrijk.”

Ook als verantwoordelijke voor de bewaring van de aardappelen heeft Bart D’haeyere een ruim takenpakket. “Ik zie toe op de kwaliteitscontrole aan de hand van stalen en op een tweewekelijkse controle van de loten in de bewaarloodsen om te zien of er bijvoorbeeld geen kieming of condensatie of rot ontstaat. Het leukste van mijn job zijn de diverse opdrachten en de contacten met verschillende mensen. Niet alleen met boeren en telers, maar ook met mensen binnen Pomuni zoals de kwaliteitsverantwoordelijken en met Dirk Cornelis, de commerciële verantwoordelijke voor de verse aardappelen. De constante wisselwerking die ervoor zorgt dat Pomuni de beste kwaliteit kan bieden aan de klanten, zorgt voor enorm veel voldoening, die ik voor geen geld ter wereld zou willen missen.”

Wil je ook bij Pomuni komen werken? Verstuur jouw motivatie en cv naar jobs@pomuni.com