‘Watch iT Grow’

08 - 12 - 2016

Er bestaan veel initiatieven op het gebied van precisielandbouw. De Belgische aardappelsector gaat vanaf volgend jaar gebruik maken van satellietwaarnemingen. "We zijn al een tijdje met dit project 'Watch iT Grow' bezig en in februari 2017 zullen wij een nieuwe app introduceren", vertelt Isabelle Piccard van VITO Remote Sensing, één van de deelnemende organisaties. Samen met Belgapom, CRA-w en de Universiteit van Luik werken ze aan een applicatie, die gebruik maakt van satellietbeelden gecombineerd met grondmetingen en klimaatinformatie. "Op deze manier kunnen aardappeltelers zelfstandig, eenvoudig en snel de groei en ontwikkeling van zijn aardappelteelt op een efficiënte manier opvolgen en al vroeg in het seizoen de opbrengst inschatten. We laten hier de mogelijkheid zien voor aardappelen, maar ook voor andere producten is dit te ontwikkelen."

"Onderzoekers uit Vlaanderen en Wallonië hebben met financiële steun van BELSPO (Federaal Wetenschapsbeleid) samen met de aardappelhandel en verwerking, een webgebaseerd geo-informatieplatform opgezet. Alle beschikbare gegevens met betrekking tot de aardappelteelt zullen in dit platvorm worden samengebracht en kan telkens worden aangevuld. De data in de app is verzameld door grondwaarnemingen, observaties vanuit de lucht (met behulp van drones), als observaties vanuit de ruimte (met satellieten). De applicatie kan worden uitgebreid met diverse andere data."

Watch iT Grow zal begin 2017 officieel gelanceerd worden onder www.watchitgrow.be. Pomuni is fier om te kunnen zeggen dat ze reeds vanaf het begin aan dit project hebben meegewerkt, voorheen droeg dit project de naam IPot.

Voor meer informatie over het platform kan u contact opnemen met Jürgen Decloedt (VITO Remote Sensing – jurgen.decloedt@vito.be).