Verschuivingen binnen directie Pomuni

29 - 01 - 2019

Per 1/1/2019 hebben er binnen de directie van Pomuni verschuivingen plaatsgevonden, enerzijds is Jos Muyshondt gestopt met zijn dagelijkse operationele taken, anderzijds focust Bart Muyshondt zich meer op de nieuwe projecten. 

Zo zullen de taken binnen de directie herverdeeld worden. Jos zal zich focussen op zijn rol als voorzitter van de Raad van Bestuur en de familie, Bart zal als directeur projecten eindverantwoordelijke zijn om het bedrijf de komende jaren door het investeringstraject te loodsen.

Hierdoor zal Hans Muyshondt naast teelt, ook eindverantwoordelijke operations en aankoop worden. Ben Muyshondt neemt naast het commerciële, ook het HR luik voor zijn rekening en zal tevens de rol van directievoorzitter op zich nemen. De financiële eindverantwoordelijkheid zal tot nader order nog voor Jos zijn.

Tevens zullen in september 2019 beide bedrijven op de site in Ranst operationeel zijn. We wensen dan ook de verschuiving van 3de naar 4de generatie, alsmede de nieuwe installaties te vieren en dit zal ergens dit najaar plaatsvinden. We kijken ernaar uit u hierover verder te informeren.