Regen maakt oogst moeizaam in delen van Europa

27 - 10 - 2017

Het rooien in België is globaal gezien vlot verlopen, echter hebben andere landen in Europa het moeilijker.

Het onderzoeksbureau van de Europese Commissie (JRC) meldt dat de oogst van aardappelen moeizaam verloopt in delen van de EU.

In het Zuidwesten van Nederland hebben telers serieuze problemen met rot in hun aardappelen door de grote regenval. De grond kon de hoeveelheid regen niet verwerken met als gevolg veel vlak gespoelde ruggen en veel groen.

Oost-Europa is ook niet gespaard van problemen. In Polen staan de hemelsluizen al twee maanden open. Met uitzondering van de laatste week in september, heeft het in twee maanden bijna iedere dag geregend. Er viel drie keer meer neerslag dan normaal. JRC verwacht rot in de aardappelen. De hectareopbrengst komt niet verder dan gemiddeld 22 ton. Dat is maar liefst 23% lager dan vorig jaar en 7,4% onder het vijfjaarlijks gemiddelde.

In Zuid-Europa en Noord-Afrika is het daarentegen te droog. Akkerbouwers wachten met zaaien van wintergraan tot het gaat regenen.

Bron : boerderij.nl