Pomuni wint “anti-voedselverspilling-wedstrijd” van Carrefour

06 - 12 - 2016

Pomuni

Pomuni is een aardappelleverancier die al meer dan 40 jaar trotse leverancier is van verse aardappelen aan Carrefour. Met bijna 90 jaren vakmanschap in de aardappelsector, staat de 4de generatie klaar om de waarden eerlijkheid, continuïteit en vastberadenheid van de organisatie verder uit te dragen.

Grote leveranciersuitdaging

Voor de 2de keer heeft Carrefour zijn leveranciers uitgedaagd om aan te tonen of ze duurzaam ondernemen. Dit jaar was het “anti-voedselverspilling” dat internationaal werd verkozen als thema. Wel 9 landen namen deel aan deze wedstrijd. Zo kwamen Carrefour Argentinië, België, Brazilië, China, Spanje, Italië, Frankrijk, Polen, Roemenië, Taiwan samen en allen brachten ze hun meest innovatieve leverancier en bijhorende project mee naar Parijs waar een officiële prijsuitreiking volgde op 23 – 24 november 2016. Pomuni werd laureaat van België na een presentatie van 5 genomineerde bedrijven met het 'smart' irrigatie project.

Project: ‘smart’ irrigatie van aardappelen

Door middel van irrigatie kan de groei van een aardappelplant op natuurlijke wijze beïnvloed worden, zodat deze plant homogenere en consistentere aardappelen maakt. Hoe meer aardappelen aan de eisen van de consument voldoen zowel qua smaakbeleving als uitzicht, hoe minder aardappelen er verspild worden.  
Met dit project willen we ons nog meer focussen op de productie van kwaliteitsvolle aardappelen in België. Beregening is hiervoor een absolute eis. Zo investeren we in nieuwe technieken om een antwoord te bieden op de maatschappelijke bezorgdheid rond food waste en waterverbruik in de landbouw. Pomuni werkt samen met specialisten om de beregening op te volgen met automatische sondes met zonnepanelen. We beschikken nu over een technologie om via een GPRS-verbinding en een app op de smartphone de vochtspanning in de bodem te monitoren. Dit innovatieve concept is een Belgische primeur, het is de bedoeling om zo het waterverbruik te optimaliseren en dus veel duurzamer te kunnen werken.”
We verwachten met dit project dat we op het ideale moment, de juiste plant, de benodigde voedingstoffen kunnen geven zodat we nog meer kunnen aansluiten aan de kwaliteitsverwachtingen van onze klant en eindconsument. Dit alles in samenspraak met onze telers. Vandaar dit mooie project omdat de hele keten betrokken partij is. We zagen ook opmerkelijke verschillen tussen beregende en niet-beregende percelen tijdens dit uitzonderlijk aardappelseizoen.