Plantseizoen 2016

21 - 04 - 2016

Het plantseizoen voor 2016 kent een moeilijke start. Ruim 2 weken later dan vorig jaar is er bij Pomuni en zijn telers gestart met het poten van aardappelen. Het wisselvallige weer is daar de grootste oorzaak van.

Laat aardappelseizoen

Tot op heden is er slechts 10% van de aardappelen geplant. Vorig jaar rond dezelfde periode hadden we al 30% geplant, zegt de teeltverantwoordelijke van Pomuni Bart D’Haeyere. Door het aanhoudende wisselvalige weer zullen we de komende weken ook niet meteen een inhaalmanoeuvre kunnen doen. Hierdoor zullen we afhankelijk van het groeiseizoen een laat rooiseizoen hebben, aldus Bart.

Variëteiten

Vooral vroege rassen proberen we te planten. Voor vastkokende aardappelen en krieltjes is de grond nog niet droog en fijn genoeg, geeft de teeltverantwoordelijke aan. De teelt en het weer worden met de nodige aandacht opgevolgd.

Irrigatie

Irrigatie is het met gebruikmaking van allerlei technische middelen toevoegen van water aan landbouwgewassen bij een tekort aan neerslag. Dit jaar werd er opnieuw sterk geïnvesteerd in irrigatie bij Pomuni. Wat de opbrengst en de kwaliteit van de aardappelen verbetert. Het irrigatie areaal is ruim 40% bij Pomuni en haar telers, wat uniek is in België.