Een moeilijk aardappelseizoen?

22 - 07 - 2016

Voor onze aardappelen is het spannend wat de komende tijd zal brengen. De oude oogst is definitief out en de volumes ingevoerde primeuraardappelen slinken zienderogen. Voor de primeurs dichter bij huis is er vertraging door de extreme weersomstandigheden. Het is dus een kwestie van afwachten hoe de nieuwe oogst zal uitvallen na de voorbije hevige regenval en de huidige hoge temperaturen.

Op dit moment zien we alvast compacte ruggen, die de eerste gebreken tonen: groene en misvormde aardappelen. Hierdoor stellen we naast de verminderde opbrengst nog bijkomende verliezen vast.

We doen er alles aan om de kwaliteit nauw op te volgen en sturen bij waar mogelijk. Zo zijn we dit weekend van start gegaan met het beregenen van bepaalde percelen aardappelen zodat de aardappelen niet in een stresstoestand komen. Op die manier kunnen ze blijven groeien omdat ze alle noodzakelijke voedingsstoffen kunnen blijven opnemen.

We zijn benieuwd naar de verdere weersomstandigheden in juli en augustus want deze zullen erg bepalend zijn.